По време на тази Арт-терапия всички участници донесоха кутии, ръчно направени или готови, в които всеки за себе си беше поставил ценни предмети.

Те отразяват вътрешния свят на всяка една.

След като всеки сподели защо е подбрал предметите в кутията си, нашият арт-терапевт Галина Борисова обясни с какво биха могли да се свържат предметите във външния свят на участниците.