Фондация Една от 8 прегледа безплатно 84 дами за рак на гърдата в град Брезник. От всички прегледи 2 жени са с туморни находки, които са за верификация.

Прегледите се реализираха благодарение на съвместната програма на Фондация Една от 8 и Avon – “Бъди до мен”.