Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Основна информация

През 2010 г. близо 1,5 милиона души чуха думите “имате рак на гърдата”

Броят на заболелите жени в България е над 46 000, а всяка година регистърът се допълва с 3800 нови случая. Близо една пета от всички починали от рак жени у нас са станали жертва именно на това заболяване.

Причини за рак на гърдата

Изследванията продължават да разкриват фактори от начина на живот и навици, които променят риска от рак на гърдата. Текущи изследвания са съсредоточени върху ефекта от упражненията, увеличаването или намаляването на телесното тегло и диетата върху риска от рак на гърдата.

Изследванията върху най-доброто използване на генетичното тестуване за BRCA1 и BRCA2 мутациите продължават в ускорен порядък. Учените също проучват колко често генните вариации могат да засегнат риска от рак на гърдата. Всеки генен вариант има само скромен ефект върху риска (10 до 20%), но взети заедно те могат потенциално да имат значително въздействие.

Потенциалните причини за рак на гърдата в околната среда също привличат повече научно внимание през последните години.

Докато по-голямата част от научните изследвания върху тази тема все още са в по-ранен етап, това е област на активно изследване. Голямо, дългосрочно изследване, финансирано от Националния институт за научни изследвания на хигиената на околната среда, понастоящем се провежда, за да подпомогне откриването на причини за рака на гърдата. Известно като Изследването на сестрата, то включи 50 000 жени, които са имали сестри с рак на гърдата. Това изследване ще проследи тези жени за период от най-малко 10 години и ще събере информация относно гените, начина на живот и факторите на околната среда, които могат да причинят рак на гърдата. Второто изследване на сестрата, което е разклонение на Изследването на сестрата, е предвидено да потърси възможните причини за ранно начало на рака на гърдата. За повече информация за тези изследвания посетете   www.sisterstudy.org.

Химиопревенция

Фенретинидът, представляващ ретиноид, също се изследва като терапевтично средство за намаляване на риска от рак на гърдата (ретиноидите са лекарства, свързани с витамин А). При едно малко изследване, това лекарство намалява риска от рак на гърдата, колкото и тамоксифенът. Други лекарства, като ароматазните инхибитори, също се изследват относно намаляването на риска от рак на гърдата.

Вземане на решения относно дукталния карцином in situ

При някои жени дукталният карцином in situ се превръща в инвазивен рак на гърдата, а в други случаи област от дукталния карцином in situ съдържа инвазивен рак. При все това при някои жени клетките могат никога да не инвазират и остават локализирани в границите на каналчетата. Ако клетките не инвазират, дукталният карцином in situ не може да бъде животозастрашаващ. Несигурността относно развитието на дукталния карцином in situ затруднява вземането на решение от жените относно това на какво лечение да се подложат, в случай че изберат да потърсят медицинска помощ. Учените търсят начини за оказване на помощ при тези предизвикателства.

Учените изследват използването на компютри и статистически методи за преценка на шансовете един дуктален карцином in situ при жена да стане инвазивен.

Някои от тези методи се основават на рутинно достъпна клинична информация относно пациентката и нейния дуктален карцином in situ, докато други също включват информация относно промените на нейните туморни гени.Друг подход е подпомагане на вземането на решение. Те задават на жената с дуктален карцином in situ въпроси, които я подпомагат да реши кои фактори (като преживяемост, превенция на рецидивите и странични ефекти) се обмислят от нея като най-важни при избора на лечение.

Друга област на скорошно проучване и дебат сред специалистите по рак на гърдата е дали смяната на името на дукталния карцином in situ с друго, което да подчертава, че това не е инвазивен рак, може да помогне на някои жени да избегнат агресивното лечение.

Една от всеки 8 жени в САЩ е с рак на гърдата

Ракът на гърдата е най-често срещаният рак при жените по целия свят. Това е и основната причина за смърт от рак сред жените в световен мащаб. Въпреки високите нива на заболеваемост, в западните страни 89% от жените, диагностицирани с рак на гърдата са все още живи, пет години след диагнозата си, което се дължи на откриване и лечение (Паркин, 2008 г.).

Великобритания и САЩ са с едни от най-високите нива на регистрирани случаи на рак на гърдата.

Във Великобритания  около 55 000 души биват диагностицирани с рак на гърдата всяка година. Около 400 от тях са мъже.

Над половината жени с рак на гърдата у нас не знаят за заболяването си.

Официалната статистика сочи, че у нас с този тумор е една от 22 жени. За сравнение обаче в САЩ засегнатите са една на всеки осем жени. Заболеваемостта в целия свят е сходна, тоест цифрите у нас означават, че диагностицирането на жените с рак на гърдата не е ефективно. Според доц. Георги Байчев у нас реално една от 10 българки има рак на гърдата, но много от останалите не са ходили на лекар и не подозират за заболяването си.

Най-значимите рискови фактори за развиване на рак на гърдата са напредването на възрастта, женският пол, а при някои хора и семейна наследственост на заболяването.

Над 80% от случаите на рак на гърдата са при жени на възраст над 50 г. Близо половината от всичките диагнози са във възрастовата група 50-69 г.