Голяма част от пациентките с рак на гърдата, особено тези над 50-годишна възраст, страдат от тумори, които са хормоно-зависими и съответно хормоналната терапия при тях дава добри резултати, но след продължително и непрекъснато лечение. Въпреки това около 60 % от хормоно-зависимите пациентки не се повлияват от приложението на хормон-блокиращи лекарства поради дефект в някои от ензимите, разграждащи лекарството. Иначе казано, ензимите, които имат отношение към усвояване на лекарството от организма. И ако в началото тези пациентки се повлияват от терапията, с времето те показват резистентност към този тип лечение.

 

circulating tumor cellsВ проучване с 5-годишна продължителност са изследвани 178 пациентки с рак на гърдата, които са били на хормонално лечение.Целта на изследването е да се установи дали проследяването на циркулиращи епителни туморни клетки може да допринесе за оценка на ефикасността на хормоналната терапия. За анализа на циркулиращите туморни клетки е използвана методиката Maintrac®, която позволява да се открият живите туморни клетки от периферната кръв в различните етапи на заболяването, както и промяната в броя им в отговор на терапията.

 

За пациентките участвали в клиничното проучване, при които се наблюдават нарастващи нива на циркулиращите туморни клетки е изчислен риск от рецидив 5,5 пъти по-голям от тези без промяна в нива. Авторите на изследването твърдят, че промяната в нивата на циркулиращите туморни клетки е най-ранният индикатор за резистентност към терапията. Това е от изключителна важност, тъй като още в началото на лечението могат да се разграничат пациентите, при които терапията с хормонални лекарства е ефективна.

 

Така например някои пациенти, резистентни към конкретен хормон-блокиращ медикамент може да бъдат спасени чрез промяна в терапията и приложението на друг тип хормонален медикамент, като например ароматазни инхибитори. Авторите предвиждат, че методът за мониторинг на циркулиращи туморни клетки може да се прилага и при мъже с андроген-зависими тумори (тумори на мъжката полова система) за приспособяване на адювантната ендокринна терапия за нуждите на отделния пациент.

 

Авторите са на мнение, че методът Maintrac® може да се прилага и върху по-голям спектър от туморни клетки за предписване на персонализирана хормонална терапия. Например изследването може да се приложи и при тестостерон-зависими тумори.

За повече информация: Фондация Една от 8