Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Химиотерапия

Химиотерапията е лечение, при което се използват противоракови (наричани цитотоксични) лекарства. Целта е унищожаване на раковите клетки. Раковите клетки растат като се множат по неконтролиран начин. Химиотерапията пречи на тяхната способност да се делят и растат. Позната е като системно лечение понеже цялото тяло е изложено на лекарствата.

Различните химиотерапевтични лекарства  действат по различни начини и влияят на раковите клетки в различни стадии от растежа им. Затова често се използва комбинация от лекарства.

 

Как се използва химиотерапията

Химиотерапията обикновено се предлага, ако бъдат открити ракови клетки в лимфните възли в подмишницата. Дори да няма метастази към възлите, химиотерапия може да бъде предложена въз основа други фактори, включително вашата възраст, размера и злокачествеността на вашия тумор (колко са различни клетките от нормалните гръдни клетки и колко бързо растат).

Химиотерапията често се прилага при първичен инвазивен рак на гърдата, обикновено след хирургия и преди лъчетерапия. Това е известно като адювантно лечение (в допълнение към другото лечение). След операцията лекуващият ви екип специалисти ще обсъди резултатите от операцията и ще реши дали да се приложи адювантно лечение.

При някои хора химиотерапията се предлага преди операцията. Това се нарича неоадювантна или първична химиотерапия. Може да се използва за забавяне на бързо растящи ракови образувания или за свиване на големи ракови образувания.

Вторичен или метастатичен рак на гърдата настъпва, когато раковите клетки са метастазирали към други части на тялото, като костите или белите дробове. Химиотерапията може да се приложи за свиване или контрол на растежа на вторичния рак на гърдата. Може да се приложи и за редуциране на някои симптоми, причинени от вторичния рак на гърдата.

 

Ползи от химиотерапията

Проучванията сочат, че ползите от химиотерапия може да са различни при всеки човек.

Ефективността зависи от:

  • вида рак на гърдата
  • размера на тумора
  • стадия на рака (степен на метастазиране)
  • злокачествеността на тумора (потенциал за метастазиране).

Ползите от химиотерапия често пъти са ясни, но ако са по-слабо видими решението дали да се приложи това лечение или не може да се окаже трудно. Трябва да прецените вероятните ползи спрямо потенциалните странични ефекти.

Вашето решение може да бъде повлияно от личните ви приоритети, семейството ви и вашите професионални ангажименти. Важно е да обсъдите тези въпроси открито с вашия специалист или медсестра, за да получите помощ и подкрепа при вземането на решение.

Има различни помагала за вземането на решения с използване на компютърни програми, което може да помогне за предвиждане на ползите от химиотерапията. Освен това, изследването, наречено Oncotype DX, може понякога да помогне на лекуващия ви екип специалисти да реши дали ще имате полза от химиотерапията като част от вашето лечение и колко вероятно е ракът да рецидивира в бъдеще. Изследването Oncotype DX обаче не е общодостъпно чрез Националната здравна служба освен ако не е част от клинично изследване, макар и използването му понастоящем да е в процес на оценка от Националния институт за здраве и качество на клиничната помощ (NICE). Някои частни дружества за здравни грижи могат да покрият стойността на изследването.

 

Колко време може да отнеме лечението

Химиотерапията при рак на гърдата обикновено се прилага в серии вливания на всеки две до четири седмици в рамките на период от 4 до 6 месеца. Може да има разлики в зависимост от вида и стадия на рака, вашето общо здравно състояние и съчетанието от прилаганите лекарства.

Интервалите между курсовете на лечение дават възможност на тялото ви да се възстанови от всякакви краткосрочни странични ефекти.

Обикновено лечението се прилага амбулаторно, за да можете да се приберете у дома още същия ден. Във всеки ден от лечението от вас се очаква да присъствате в болницата през по-голямата част от деня, за да има възможност за изчакване и за извършване на всички необходими процедури.

Преди започване на всеки курс химиотерапия ще ви бъде извършено изследване на кръвта, за да е сигурно, че нивата на вашите кръвни клетки са в рамките на безопасното. Обикновено кръв се взема в същия ден, но това може да се извърши и по-рано, например, в предходния ден. Максимум до 7 дни преди вливане.

При някои видове първият курс на лечение може да бъде свързан с преспиване в болницата.