Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Хирургично лечение

Хирургията цели отстраняването на раковото образувание с част (граница) от здравата тъкан, за да се намали риска от повторна поява на рака в гърдата (известен като локален рецидив) и също така за да се спре метастазирането.

Обикновено това е първото лечение при рак на гърдата, въпреки че понякога се започва с химиотерапия или хормонална терапия. Това се налага в случаите, когато за здравето на пациента е по-важно да се започне с лечение на цялото тяло или свиване размера на тумора, за да се намали обхвата на хирургическата интервенция.

Едно от първите решения, които може да се наложи да направите, е на какъв вид операция да се подложите. Може да Ви бъде предложена съхраняваща гърдата операция или тотална мастектомия.

Съхраняваща гърдата операция

Съхраняващата гърдата операция, обикновено наричана широка локална резекция или лумпектомия, представлява отстраняването на раковото образувание с част (граница) от здравата гръдна тъкан около него.

Доста по-рядко срещана операция е квадрантектомията, при която се отстранява около една четвърт от гърдата (понякога наричана сегментна резекция). След квадрантектомия гърдата обикновено е по-малка, а може да има и белези поради количеството отстранена тъкан.

Увеличава се използването на онкопластични хирургични техники, което означава съчетаване на операцията при рак на гърдата с пластична хирургия в опит да се осигури най-добрият козметичен резултат заедно с най-доброто лечение на рака. Тези техники означават намалена вероятност от видими белези, както и запазване на формата и симетрията на гърдите.

Мастектомия

Мастектомия означава отстраняване на цялата гръдна такан, включително зоната при зърната. Обикновената мастектомия означава отстраняване на цялата гърда без засягане на лимфните възли и мускулите под гърдата. При операцията обаче заедно с гръдната тъкан може да бъдат  отстранени и някои лимфни възли. Обикновената мастектомия често пъти е подходящо лечение за широко разпространения ДКИС (дуктален карцином ин ситу).

При модифицираната радикална  мастектомия се отстраняват цялата гърда и някои лимфни възли в подмишницата. Понякога се отстранява и някой от малките мускули върху гръдната стена.

Реконструкция на гърда

Ако се подлагате на мастектомия обикновено ще имате възможност за реконструкция на гърдите. Това може да се извършва успоредно с мастектомията (незабавна  реконструкция) или месеци или години по-късно (отложена реконструкция).

Може да Ви бъде предложена отложена реконструкция, ако са налице медицински причини, поради които да е невъзможна незабавна  реконструкция.

Вашият хирург трябва да ви обясни всички възможности и последствия от избраната от вас хирургична интервенция.

Отстраняване на лимфни възли

При инвазивния рак на гърдата се препоръчва частично или цялостно отстраняване на лимфните възли в подмишницата, за да се види дали съдържат ракови клетки. Информираността за това дали са засегнати лимфните възли е важна помощ за вашият хирург при определяне на лечение в допълнение към операцията.

Хората имат различен брой лимфни възли, но средно в подмишницата се съдържат около 20 лимфни възела. Те са подредени в три нива (първо, второ и трето), като броят възли във всяко ниво варира. Първо ниво е най-близко до гърдата и съдържа най-голям брой лимфни възли.

При аксиларната биопсия се отстраняват лимфните възли от първо ниво, които са най-близо до гърдата, а при аксиларния клирънс се отстраняват лимфните възли до трето ниво.

Биопсия на стражевия възел

Биопсията на стражевия възел е друг начин за откриване на това дали ракът на гърдата е метастазирал до лимфните възли в подмишницата. Това може да се извърши едновременно с основната операция на гърдата, а понякога и предварително. Биопсията на стражевия възел включва инжектирането на малко количество радиоактивен материал и боя в тялото с цел идентифициране на първия или стражевия възел (възли), получаващ(и) лимфна течност от рака. След това този възел се отстранява и се изследва. Ако стражевият възел не съдържа ракови клетки, това обикновено означава, че и останалите възли са чисти, така че не се налага отстраняване на други възли.

Резултатът от биопсията на стражевия възел обикновено е налице в рамките на 1-2 седмици след операцията.

Биопсията на стражевия възел се превръща в стандартна практики за онкопациентите, когато няма данни за засягане на лимфните възли от изследвания преди операцията и когато хирургът не може да усети уголемени лимфни възли в подмишницата. Тази процедура не е подходяща ако изследванията преди операцията показват засягане на лимфните възли.

Ако резултатите от биопсията на стражевия възел показва, че отстраненият възел (възли) е/са засегнат/и от рака, може да Ви бъде препоръчана втора операция за отстраняване на останалите възли. Около 20–25% от жените, подложили се на биопсия на стражевия възел, се подлагат на допълнителна операция в опит да се осигури отстраняването на всичките засегнати лимфни възли.

Оценка на стражевия лимфен възел по време на операция

В някои болници е възможна проверката на стражевия възел (възли) по време на операцията (В България това изследване е известно като „гефрир”). Това означава, че в хода на операцията хирургът може да открие дали лимфният възел съдържа ракови клетки и в случай на засегнати лимфни възли да извърши аксиларният клирънс под същата упойка.

Пример за това е диагностичното изследване, наречено OSNA (еднократна амплификация на нуклеиновата киселина). В раковите клетки се произвежда вещество (маркер), което не е налице в здравите възли. OSNA може да открие малки количества от това вещество.

Друг вид биопсия, известен като „замразен участък“, също може да бъде извършван по време на операцията. Това включва замразяване на отстранена тъкан с цел подготовка за изследването й под микроскоп. Пробите могат да бъдат изследвани след няколко минути, за да може резултатите  да бъдат предадени на хирурга.

Тези изследвания може да избегнат необходимостта от втора операция, ако бъде открито, че ракът е метастазирал към лимфните възли. Някои хирурзи обаче предпочитат да изчакат по-подробното лабораторно изследване, за да са сигурни, че в стражевия лимфен възел няма рак.

Биопсията на стражевия възел не е подходяща за всички, като вашият хирург ще обсъди дали тази процедура е вариант за вас. Ако той ви посъветва, че няма нужда от отстраняване на никакви лимфни възли по време на операцията ви, той трябва да обясни причините за това.

Правилната операция за Вас

Над половината случаи на рак на гърдата в ранен стадий могат да бъдат лекувани чрез съхраняваща гърдата хирургия, последвана от лъчетерапия.

Проучванията сочат, че оцеляването в дългосрочен план е едно и също независимо дали се подлагате на съхраняваща гърдата хирургия с лъчетерапия или на мастектомия.

Видът операция, на която ще се подложите, трябва да се основава на вида рак, размера, дали е в гърдите Ви и колко заобикаляща тъкан трябва да бъде отстранена. Също така, зависи и от големината на Вашите гърди.

Хирургът би трябвало да Ви осигури най-добрия козметичен резултат успоредно с най-ефективната хирургия. Това означава запазване на възможно най-много от гърдата без да се увеличава риска от рецидивиране на рака.

Вашият хирург може да препоръча отстраняване на цялата гърда. Тоталната мастектомия може да е по-добрият вариант когато:

  • гърдата Ви е малка, поради което запазената тъкан ще изглежда безформено след  съхраняваща гърдата операция;
  • ракът е засегнал голяма част от гърдата;
  • в гърдата е налице повече от една ракова зона;
  • ракът е в центъра над гърдата или непосредствено зад зърното.

Ако Вашият хирург препоръча мастектомия, той трябва да обясни защо се налага това. Възможно е мастектомията да е правилният избор за вашия случай.