В деня за индивидуални Арт-терапии могат да участват максимум трима души, като времето за работа с всеки по отделно е един час.

Задачата на участниците в този час беше да се гледат в огледалото и да се пресъздадат на лист хартия.

“В момента се усещам като делова , угрижена жена”, споделя Светлана.

Тя имаше за задача и да нарисува себе си такава, каквато иска да се види – с една наивност, една жажда за външния свят.

В тази Арт-терапия участваха също така Мариана и Анджи, които трябваше да залепят на лист хартия изрезки от списания, които свързват със себе си и живота им в момента.