Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Прицелна терапия

Какво означава прицелна терапия?

Известна още като таргетна терапия

gesundheit frauТова е наименованието на група лекарства, блокиращи растежа и метастазирането на рака чрез смущаване биологията на раковите клетки. Те са насочени към специфични рецептори на клетъчната мембрана, отговарящи за растежа на клетката. Например, някои възпират група белтъчини, наречени фактори на растежа, които иначе биха се прикрепили към ракова клетка и биха й помогнали да расте по-бързо и да живее по-дълго.

Въздействайки върху растежа на раковите клетки, прицелните терапии могат да се окажат по-ефективни и по-малко увреждащи за здравите клетки в сравнение с другите лечения на рак. Най-известната прицелна терапия понастоящем е трастузумаб (Херцептин). Ползите от другите обаче се разглеждат в хода на клинични проучвания, така че е вероятно в бъдеще повече прицелни терапии да станат по-широко достъпни за първичен, вторичен и локално авансирал рак на гърдата.