Всяка от дамите направи дърво от пластелин, което е символ на “Аз-а”. Всеки сам за себе си избра как да изглежда то, дали да бъде с корени или не, дали да бъде плодовито или не и т.н.

Всеки един избор има своята символика, която се обяснява психологически – дървото, като символ нa живота, то свързва световете – земния и небесния, човешкия и този нa сенките, които са оставили в нас хората от предишни поколения, с които оставаме свързани съзнавано или несъзнавано.

Дървото разкрива вътрешния свят на човека и това му дава възможност да разбере по-добре себе си.

Благодарим на всички присъстващи. Следващото арт-ателие ще бъде втория четвъртък от февруари.