Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Стадии

woman examining breast mastopathy or cancerВ допълнение към оценката на вида рак на гърдата, който сте развили, вашите лекари ще разгледат и други характеристики, които да помогнат за определяне на най-доброто лечение за вас.

Стадий на рака е терминът използван за описване на размера на даден тумор и степента на разсейване.

Стадий 1

Разделя се на следните две подгрупи:

Стадий 1А

Туморът е по-малък от 2 см, лимфните възли в подмишницата не са засегнати, а ракът не е метастазирал извън гърдата.

Стадий 1Б

В гърдата не се открива тумор, но в лимфните възли под мишницата има единични ракови клетки;

Туморът е по-малък от 0.2 см, но в лимфните възли под мишницата се откриват единични ракови клетки.

Стадий 2

Разделя се на следните две подгрупи:

Стадий 2А

Туморът е под 2 см, лимфните възли в подмишницата са засегнати, но не са сраснали един към друг, като ракът няма далечни метастази;

Туморът е по-голям от 2 и по-малък от 5 см, няма ракови клетки в лимфните възли в подмишницата и ракът не е дал далечни метастази;

В гърдата не се наблюдава тумор, лимфните възли в подмишницата са засегнати, но не са сраснали един към друг и няма знаци за метастазиране към други части на тялото.

Стадий 2Б

Туморът е по-голям от 2 и по-малък от 5 см, лимфните възли в подмишницата са засегнати, но ракът не е метастазирал;

Туморът е по-голям от 5 см, няма засегнати лимфни възли в подмишницата и ракът не е дал далечни метастази.

Стадий 3

Разделя се на следните три подгрупи:Analyzing a brain scan

Стадий 3А

Макар и в гърдата да не се наблюдава тумор, лимфните възли в подмишницата съдържат ракови клетки и са сраснали един към друг, но няма знаци за далечни метастази;

Туморът е по-голям от 2 и по-малък от 5 см, лимфните възли в подмишницата съдържат ракови клетки и са сраснали един към друг, но ракът не е метастазирал другаде;

Туморът е по-голям от 5 см, лимфните възли в подмишницата съдържат ракови клетки и може да са сраснали един към друг, но няма други метастази.

Стадий 3Б

Туморът е фиксиран към кожата или гръдната стена, лимфните възли може (но не е задължително) да съдържат ракови клетки, но няма далечни метастази.

Стадий 3С

Туморът може да е с всякакви размери, да е метастазирал към лимфните възли в подмишницата и под гръдната кост или към по-горните (супраклавикуларни), или по-долните (инфраклавикуларни) възли в ключицата, но няма други метастази.

Стадий 4

Туморът може да е с всякакви размери, лимфните възли може (но не задължително) да съдържат ракови клетки, но ракът е метастазирал към други части на тялото.

Ако е открит рак в лимфните възли в подмишницата, но никъде другаде в тялото, значи не е налице рак на гърдата в четвърти стадий.

Източник: Breast Cancer Care