Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Стадии при рак на гърдата

В допълнение към оценката на вида рак на гърдата, който сте развили, вашите лекари ще разгледат и други характеристики, които да помогнат за определяне на най-доброто лечение за вас.

Стадий на рака е терминът използван за описване на размера на даден тумор и степента на разсейване.

Стадий 1

Разделя се на следните две подгрупи:

Стадий 1А

 • Туморът е по-малък от 2 см, лимфните възли в подмишницата не са засегнати, а ракът не е метастазирал извън гърдата.

Стадий 1Б

 • В гърдата не се открива тумор, но в лимфните възли под мишницата има единични ракови клетки;
 • Туморът е по-малък от 0.2 см, но в лимфните възли под мишницата се откриват единични ракови клетки.

Стадий 2

Разделя се на следните две подгрупи:

Стадий 2А

 • Туморът е под 2 см, лимфните възли в подмишницата са засегнати, но не са сраснали един към друг, като ракът няма далечни метастази;
 • Туморът е по-голям от 2 и по-малък от 5 см, няма ракови клетки в лимфните възли в подмишницата и ракът не е дал далечни метастази;
 • В гърдата не се наблюдава тумор, лимфните възли в подмишницата са засегнати, но не са сраснали един към друг и няма знаци за метастазиране към други части на тялото.

Стадий 2Б

 • Туморът е по-голям от 2 и по-малък от 5 см, лимфните възли в подмишницата са засегнати, но ракът не е метастазирал;
 • Туморът е по-голям от 5 см, няма засегнати лимфни възли в подмишницата и ракът не е дал далечни метастази.

Стадий 3

Разделя се на следните две подгрупи:

Стадий 3А

 • Макар и в гърдата да не се наблюдава тумор, лимфните възли в подмишницата съдържат ракови клетки и са сраснали един към друг, но няма знаци за далечни метастази;
 • Туморът е по-голям от 2 и по-малък от 5 см, лимфните възли в подмишницата съдържат ракови клетки и са сраснали един към друг, но ракът не е метастазирал другаде;
 • Туморът е по-голям от 5 см, лимфните възли в подмишницата съдържат ракови клетки и може да са сраснали един към друг, но няма други метастази.

Стадий 3Б

 • Туморът е фиксиран към кожата или гръдната стена, лимфните възли може (но не е задължително) да съдържат ракови клетки, но няма далечни метастази.

Стадий 3С

 • Туморът може да е с всякакви размери, да е метастазирал към лимфните възли в подмишницата и под гръдната кост или към по-горните (супраклавикуларни), или по-долните (инфраклавикуларни) възли в ключицата, но няма други метастази.

Стадий 4

 • Туморът може да е с всякакви размери, лимфните възли може (но не задължително) да съдържат ракови клетки, но ракът е метастазирал към други части на тялото.
 • Ако е открит рак в лимфните възли в подмишницата, но никъде другаде в тялото, значи не е налице рак на гърдата в четвърти стадий.

Източник: Breast Cancer Care