Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Видове рак на гърдата

Класификация на рака на гърдата

Място на възникване

Ракът на гърдата често се разделя на дуктален и лобуларен според това дали възниква съответно в епителните клетки на млечните канали или млечните жлези. Дукталният карцином е много по-често срещан [5, 9].
Рядка форма на рак на гърдата е болестта на Пейджет (Paget), която възниква в едноименните клетки в зърната на гърдите [5]. Нарича се още рак на зърното.

Клинична проява

Заболяването се проявява като in situ или инвазивен карцином. В мнозинството случаи ракът на гърдата се открива като локализиран инвазивен карцином, когато туморът се е разпространил донякъде в околните тъкани и евентуално в близките лимфни възли.

Стадий

Според стадия на заболяването ракът на гърдата бива ранен, локално напреднал и метастатичен.
Ранният рак на гърдата е локализиран и операбилен (Т1-Т3), с негативен или позитивен нодален статус. Локално напредналият (регионален) рак на гърдата е неоперабилен и инвазивен с положителен нодален статус. Метастатичният рак на гърдата се е разпространил из тялото и е нелечим.
Трите вида рак на гърдата според стадия се лекуват по различен начин като целта при ранния рак на гърдата често е излекуване [6].

Експересия на онкопротеини

При около 80% от случаите на рак на гърдата пролиферацията на туморите се стимулира от свръхекспресирани повърхностни рецептори – естрогенов (ER), прогестеронов (PR) и HER2. Всеки рак на гърдата рутинно се тества за тези рецептори, защото те са основни прогностични и предиктивни фактори за развитието и лечението на болестта с таргетна терапия [7, 8].